Hartelijk welkom   
Wat is een Virus en bestaat een Virus eigenlijk wel?

Vragen en overdenkingen: Weet u wat een virus is, wat is de definitie van een virus en waar is het bewijs, met de 3 controle experimenten, dat een virus bestaat?
Waarom is wat u hier leest en ziet niet te zien op Radio en TV?

Praat er over met uw naasten, niet om ze te overtuigen, maar omdat men zelf NA gaat denken.
* Geloof is géén wetenschap, on-geloof ook niet *

Coronavirus:
Why Everyone was wrong. It is Not a new Virus, The Fairy Tale of No Immunity.

Professor Emeritus en bioloog, Beda M. Stadler, oprichter en directeur van het Instituut voor Immunologie aan de universiteit te Bern, is een belangrijk medisch professional in Zwitserland.

Er gaan steeds meer stemmen op dat het hele virusverhaal één grote leugen is om de mensheid te decimeren.

Nieuw de Film: The Act 1986 van Dr. Andy Wakefield.
De Wereld van vaccins en geld.

Robert F Kennedy jr.

Bekijk de trailers of koop een ticket  voor 12.99 en bekijk de ruim 2uur durende film en deel met je familie. De wereld van vaccins en geld!!! Wat iedereen hoort te weten, maar je niet wordt verteld.

Medical Hoaxes:

€ 100.000,— Beloning voor bewijs mazelenvirus, maar bewijs nooit gevonden

Uit 3360 publicaties over het Mazelenvirus, is niet één bewijs gevonden.  Dr. Stefan Lanka wint proces in Hoger Beroep: Verplichte mazelen-vaccinatie ging gelukkig niet door in Duitsland.

Google dr. Stefan Lanka, moleculair bioloog.

Misvattingen rond Corona Deel 1

Misvattingen rond Corona Deel 2

Visrussen bestaan niet deel 1         deel 2

Wetenschappelijk bewijs dat het griepvaccin de griep verspreidt 
https://indignatie.nl/2019/04/21/wetenschappelijk-bewijs-dat-het-griepvaccin-de-griep-verspreidt/

Aids Virus bestaat ook niet, althans er zijn geen bewijzen van, alle ziektes in Afrika van polio, diahree, malaria etc. werden onder noemer HIV gebracht. Oorzaak ziektes: slechte voeding en slecht immuunsysteem door o.a. armoede. Goede voeding en voorlichting waren voldoende geweest. In plaats daarvan Vaccins, waarin meestal vele tientallen stoffen en hulpstoffen in zitten, waarop men later gaat testen. Testen zijn daarna dus altijd positief. Bron: zie hieronder.

Aids virus z.g “virussen” worden gecreëerd in een laboratorium en bij mensen ingespoten
https://www.youtube.com/watch?v=raqq9O7Penc

Aids zwendel http://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=49

https://www.youtube.com/watch?v=nz4tScb_3SI&feature=emb_logo
3-Delig interview met Charles Geshekter (PhD) met de titel 'AIDS Dissident'

Geknoei met cijfers, dus inaccurate gegevens en afwezigheid van  statistieken. De Media roepen elke keer getallen zonder enige onderbouwing, o.a. om de verkoopcijfers op te krikken, zodat de Publieke opinie een heel ander beeld krijgt van wat er werkelijk aan de hand is.

Totaal cijfers: 
Zuid Afrika 46 miljoen inwoners      13.000 doden z.g. aan Aids HIV
Nederland  17 miljoen inwoners.     17.000-20.000 doden per jaar door medicijnen en verkeerd medisch handelen
Als Nederland 46 Miljoen inwoners zou hebben, dan hadden wij 46.000-54.00 doden per jaar door medicijnen ven verkeerd medicijngebruik.

Na-praten is kuddegedrag en creëert ANGST
Als de eerste persoon liegt en als iedereen elkaar na-praat in plaats van na-denkt, terwijl men niet eens weet wat een virus is, zit de ANGST er zo in en ontstaat een ANGST-EPIDEMIE. 
Geholpen door de media, de regering, big Farma en de vaccinatie-industrie van o.a Bill Gates en Bill Clinton, die hun HANDELSWAAR graag willen verkopen. 
Een netwerk van handelaren in vaccins, hetgeen aan mogelijk miljoenen ter goeder trouw zijnde burgers het leven heeft gekost en/of verslaafd zijn geraakt aan medicijnen.

Alle tegengeluiden van de Corona-Pandemie worden gecensureerd. 
Als sites als deze verwijderd worden van het internet, dan weet u hoe laat het is. TE LAAT!!!

Censuur is Dictatuur… waarom zo geheimzinnig en waarom geven ze ons geen bewijs van het bestaan van het Corona-virus, hebben ze soms wat te verbergen?

Definitie Pandemie veranderd door WHO. 
Vroeger werd pandemie gebruikt als er miljoenen mensen 
wereldwijd aan een ziekte zouden komen te overlijden. Nu wordt het gebruikt als er alleen al kans bestaat dat er wereldwijd miljoen mensen besmet kunnen raken.
Dus bv een eenvoudige griep. De noodwet is gemaakt en men kan de bevolking opsluiten als er een pandemie wordt aangekondigd.
Bron Nieuwsuur: 
https://youtu.be/0R5f3fz8JTA

Aids Virus bestaat ook niet, alle ziektes in Afrika van polio, diarree, malaria etc. werden onder noemer HIV gebracht. Oorzaak ziektes: slechte voeding en slecht immuunsysteem door o.a. armoed . Goede voeding en voorlichting waren voldoende geweest. In plaats daarvan Vaccins, waarin meestal vele tientallen stoffen en hulpstoffen in zitten, waarop men later gaat testen. Testen zijn daarna dus altijd positief

Aids virus z.g “virussen” worden gecreëerd in een laboratorium en bij mensen ingespoten
https://www.youtube.com/watch?v=raqq9O7Penc

Er is een ziekte, maar WAT IS DE OORZAAK?
Er is géén enkele definitie voor een virus te vinden. 
Er is géén enkel wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor het bestaan van een Virus met minimaal 3 controle experimenten te vinden, die de toets der kritiek kan doorstaan.

Uiteraard is er dus ook géén bewijs voor een Corona-virus te vinden, zelfs niet door onze “doortastende“ overheid, die het beste voor heeft met de gezondheid van de burgers, door ze op te sluiten en te voorzien van mondkapjes, waardoor ze hun eigen afgewerkte adem kunnen inademen, wel zo efficient.

“Virus” is de Latijnse naam voor "ziekte-gif". Wat is ziekte gif? Ook dit is niet te vinden. Maar waarschijnlijk is het gif waar je ziek van wordt. Zoals uitsstoot van fabrieken als Dupont, Shell, Ruhrgebied

Onderzoek van Dr. Stefan Lanka vermeld dat een virus als bedoeld door de z.g. wetenschap, eigenlijk NIET bestaat. Er is geen definitie van, het is niet te fotograferen alleen met een electronen-microscoop, maar ook dan is er niets levends te vinden.

“Virus” is niets anders dan dode cellen en weefsel.
Wat er aan de hand is, is dat wat men ten onrechte Virus noemt, niets anders is dan dood weefsel en dode cellen. Deze zullen net als andere lichaamseigen afvalstoffen moeten worden afgevoerd door het lichaam zelf, zoals ook bv huidschilfers. Van onwetenheid van de mensheid maakt men misbruik om vaccinaties toe te dienen. Bron: Dr. St. Lanka. Zie ook boven.

Nieuwsuur: Leugens en manipulaties door de Wereld “gezondheids” Organisatie en RIVM rond Mexicaanse griep in 2009

Eed afgelegd door doktoren
Hebben doktoren, gezondheids-centra, ziekenhuizen, bejaardencentra etc. niets meer te vertellen? Waarvoor hebben doktoren een eed afgelegd, om mensen beter te maken toch, of om je eed te laten over-rulen door een regering die zich in laat met lieden die MILJARDEN aan vaccins verdienen?

Waarom mogen gezonde en relatief goedkope middelen opeens niet meer gebruikt worden? Wordt er te weinig aan verdiend misschien? 

Geloof is géén wetenschap, ongeloof ook niet.
Elke mening is gestoeld op de informatie die men heeft. Heeft men niet alle informatie, dan kan men niet de juiste beslissingen nemen. Onderzoek zelf, laat je niet leiden door na-praterij en of angst maar door gezond verstand.

Genocide of komplotdenken?
Een schandalige situatie, wat kan leiden tot Genocide. Natuurlijk geloven we dat niet, nee dat willen we niet meer. Nee, wij niet natuurlijk. 

Niemand geloofde toen toch ook niet, toen de Joden op de trein gezet werden, dat ze naar de gaskamers werden gebracht alvorens er proeven met ze werden gedaan?
Genocide en moorden gebeuren nog steeds, onder het mom van burgeroorlog, of we horen er niets over of we sluiten onze ogen er voor. Jemen, Servië, Syrie, Lybië etc,.

Komplottten zijn al zo oud als de weg naar Rome en er zijn vele miljoenen mensen, staatshoofden en andere figuren op belangrijke posten aan dood gegaan. Waarom zou dat opeens niet meer bestaan?

ZWEDEN is bijna het enige land waar géén angst heerst en het leven gewoon doorgaat. 
Nu neemt de WHO Zweden als voorbeeld. Lees

De WHO maakt draai van 180*, mede dankzij de (denk ik) vele èchte wetenschappers die niet gehoord en/of gezien werden op de MSmedia, maar wel bij de vele alternatieve bronnen, die doordringen in de maatschappij. Zie volgende pagina.
Op de volgende pagina’s Corona-nieuws dat u niet hoort of ziet op radio en TV


Volgende: Corona: Griep - Pandemie of Cover-Up?nicocontini@me.com © Nico Contini 2017